TRANSLATIONS

Here you will have a chance to judge my skills as a translator. I offer examples from some of my translations + a list of books, textbooks, proceedings, interviews, awards, and other sources which either include or review the translations that I have come up with so far.

 

BOOKS

 

Guta saga: Dějiny lidu z ostrova Gotland [Guta saga: The history of the Gotlanders]. EdiceX, 2014. 1. vyd., 110 s. ISBN 978-80-88001-04-1.

 

 

 

 

 

Poselství prachu. Mýty a legendy Šošonů [Myths and Legends of the Shoshone Indians]. Praha: Argo, 2013. 1. vyd. 198 str. ISBN 978-80-257-0864-4.

 

 

 

 

Sága o Hervör a králi Heidrekovi Moudrém [The Saga of Hervör and king Heidrek the Wise]. Opava: Martin Kubík – PERPLEX. 1. vyd. 143 s. ISBN 978-80-903908-7-4.

 

TEXTBOOKS, MAGAZINES, and PROCEEDINGS

Píseň o Hervör [The Waking of Angantyr]. PLAV. Měsíčník pro světovou literaturu, 2009, č. 11, roč. 5, str. 18–23. ISSN 1802-4734.

Heidrekovy hádanky [The Riddles of Gestumblindi]. PLAV. Měsíčník pro světovou literaturu, 2009, č. 9, roč. 5, str. 27–32. ISSN 1802-4734.  

Píseň o hunské bitvě [The Battle of the Goths and the Huns]. In Translatologica Ostraviensia III. Ostrava 2008, s. 29-37. ISBN 978-80-7368-581-2.

Píseň umírajícího Hjálmara [The Death-Song of Hjálmar]. In Nové břehy, 2008, č. 2, roč. 1, s. 16-19. ISSN sine.

Busbecqův záznam krymské gótštiny [Busbecq‘s Report on Crimean Gothic]. In Černý, M.: Úvod do studia gótštiny. Ostrava 2008, s. 56-58. ISBN 978-80-7368-482-2.

Aleksandar Petrov: Smolný, Úplně jako ve filmu, Requiem pro neznámého nájemníka. In Psí víno, 2006, č. 35, s. 32-33. ISSN 1801-0202. (společně s Liborem Martinkem)

 

REVIEWS and INTERVIEWS

Tvar, č. 17, roč. 20, s. 22. ISSN 0862-657X.

Psí víno, č. 49, roč. 13, s. 50-51. ISSN 1801-0202.

Region Opavsko, č. 26, roč. 3, s. 8. ISSN 1802-730X.

Opavský a hlučínský Deník, č. 141, s. 5. ISSN 1801-0156.

Opavský a hlučínský Deník, Nadějné vyhlídky pro nové knihy, 27.6.2009.

Radio.Wave: Literatura. Premiéra: 10. 6. 2009, 17:00. Délka: 60 min. Žánr: Publicistika.
Hláska. Zpravodaj statutárního města Opavy, 2009, č. 6, roč. 14, s. 15. MK ČR E 12483.

 

Miroslav Černý © 2009-2014. Všechna práva vyhrazena. Nina Pavelková.

Vytvořeno službou Webnode